HOÀNG MAI

Luôn đồng hành cùng hoạt động sản xuất của bạn

0961 802 182 duc.duong@hoangmaicorps.com

 
» Giới thiệu » Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Cam kết : tuân thủ triệt để những cam kết với khách hàng, đối tác, xã hội và giữa các thành viên nội bộ với nhau

Đóng góp : tạo ra những giá trị có ích cho xã hội, mội trường và công ty 

Bình đẳng : tôn trọng những lợi ích lẫn nhau giữa đối tác và khách hàng, các thành viên nội bộ trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi

Cải tiến : liên tục sáng tạo để tìm ra sự đổi mới nhằm phát triển sản phẩm mới, phương pháp sản xuất mới

An toàn : tạo ra một môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, không tai nạn